گلچین مثنوی مجلس افروز چاپ و روانه بازار شد

  تاریخ: 
1396/07/27
زمان:  
608

گلچین مجلس افروز منتخبی است از اشعار مثنوی مجلس افروز اثر ملافضلعلي نصرابادی متخلص به «فضل» که در قرن 12هجری در سفیدشهر(نصراباد) می زیسته است. دیوان مجلس افروز، یک مثنوی حماسی دینی است که به شرح زندگانی پیامبر اسلام (ص) تا ازدواج با حضرت خدیجه (س)در 6200 بیت می پردازد. بیان این نکته ضرورت دارد که، ملافضلعلی نصرابادی، این شاعر سوخته جان، مجلس افروز را بعد از مرگ دهمین و آخرین فرزندش که برای او بسیار سوزناک و دردناک بوده، در سن هشتاد سالگی باتشویق عالم ربانی ملامحمد نصرابادی به رشته نظم در آورده است.
همی بود امّیدم از کردگار                                           که از «فضل» ماند سخن یادگار
کنون شکر معبود کون و مکان                                           رسیدم به امید خود در جهان
به توفیق حق شد نامه تمام                                         طمع دارم از یاوران خاص و عام
کنند شاد روحم ز پیر و جوان                                         به حمدی کنند یاد من در جهان